1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Izolacija cevovoda i dimnjaka

Pored proizvodnje cilindara od kamene vune kao jedinog proizvoda koji istovremeno obezbeđuje protivpožarnu, toplotnu i zvučnu izolaciju cevovoda i dimnjaka, u mogućnosti smo da ponudimo i ugradnju kako naših, tako i proizvoda drugih proizvođača u vidu izvođenja radova na izolaciji cevovoda, dimnjaka i kanala.

Izolaciju cevovoda kamenom vunom izvodimo sa oblogom od aluminijumskog ili pocinkovanog lima a u zatvorenom prostoru moguće je i oblaganje aluminijumskom folijom kao parnom branom.

Izolacija dimnjaka cilindrima od kamene vune TEMEHS posebno je značajna, jer se njome postiže:

- duži vek dimnjaka

- potpuna termo izolovanost

- sprečava pojava kondenza (dimnjak brže postiže radnu temperaturu)

- duži period između dva čišćenja

- visoka temperatura primene štiti od požara

- znatna ušteda energije

- ekološka pouzdanost.