1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Montaža dizel agregata

Iskustvo na mašinskoj montaži dizel agregata (od 20 do 1200 kW stekli smo kao podizvođači prodavaca i proizvođača velikih dizel agregata

(MLS EXING iz Beograda i TEHNOLINK iz Novog Sada) na preko pedeset stambenih, komercijalnih i industrijskih objekata.

Mašinska montaža dizel agregata koju nudimo u celosti ili delimično podrazumeva sledeće aktivnosti:

- Transport do objekta

- Istovar, unošenje (podizanje) i pozicioniranje na mesto za DEA

- Izradu i ugradnju postolja, oslonaca, nosača, vrata i prozora sa i bez  

  žaluzina

- Izradu i ugradnju izduvnog sistema

- Izradu i ugradnju kanala za dovod svežeg i odvod toplog vazduha sa 

  žaluzinama, ventilatorima i sl.

- Izolaciju izduvnog sistema i kanala

- Izradu i ugradnju dopunskog snabdevanja gorivom (cevovodi sa 

  armaturom, rezervoar sa prihvatnom kadom i sl.)

- Nabavku i isporuku prateće opreme (sanduk za pesak, lopata, PP 

  aparati, prva pomoć i opomenske tablice)

 

U saradnji sa našim partnerima, osim najpovoljnije ponude samog dizel agregata,  možemo da ponudimo i izradu idejnog projekta i projekta izvedenog stanja, izvođenje elektro radova kao i servis i redovno održavanje Vašeg dizel agregata.